DIRECTinschrijven

Ziekenhuis met medische indicatie

Plaatsindicatie
Soms is er iets in je verloskundig verleden gebeurd waardoor je een zogeheten plaatsindicatie hebt. Bij je vorige bevalling kwam bijv. de placenta niet vanzelf of heb je te veel bloed verloren. Omdat er sprake is van een (kleine) herhalingskans beval je het beste in het ziekenhuis zodat we geen verlies van reistijd hebben, mocht het weer gebeuren. Je bevalt dan onder onze leiding maar wel op de verloskamers (ook wel Mediumriskbevalling genoemd).

Medische indicatie
Sommige vrouwen hebben een indicatie waardoor wij hen adviseren om in een ziekenhuis onder verantwoording van de gynaecoloog te bevallen Dat kan zijn door een gebeurtenis in je verloskundige anamnese (zoals keizersnede), een andere aandoening die je al had (bijv. diabetes) of als er tijdens je zwangerschap een verhoogd risico is ontstaan (zoals hoge bloeddruk bij jou of een groeivertraging van je kindje). De zorg rond de bevalling vindt dan plaats bij de gynaecoloog, omdat het risico op complicaties tijdens de bevalling is toegenomen. Dit kan zowel in het Amphia Molengracht in Breda of het Bravis ziekenhuis in Bergen-op-Zoom. Beide ziekenhuizen werken met 2e-lijns verloskundigen, dit betekent dat als de bevalling voorspoedig verloopt, de bevalling ook meestal door een verloskundige van het ziekenhuis wordt begeleid.

Impressie

Social